Dálniční známky v roce 2021

Publikováno 04.11.2020 14:05 Odbočka Semily


Obrázek

DOVOLJUJI SI zde na naší SONSí webovce publikovat informaci, kterou pokládám za důležitou, a která bude dle mého názoru zajímat též naše členy, i když není z naší "dílny"

Informaci Mgr. Václava Krasy, předsedy NRZP ČR, jsem doplnil ilustračními obrázky staženými z internetu

Pavel Paldus

 

Vážení přátelé,

stále častěji se na nás obracíte s dotazem, jak to bude s dálničními známkami od 1. ledna 2021 pro držitele parkovacích průkazů a průkazů ZTP nebo ZTP/P.

Jak jsme již opakovaně psali, tak pro držitele parkovacích průkazů a současně průkazů ZTP nebo ZTP/P se nic nemění a pro příští rok zůstává stejný stav, jako je letos. To znamená, že pokud je osoba držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má zároveň parkovací průkaz, tak nemusí i nadále kupovat elektronickou dálniční známku, a může jako dosud, přenášet svůj parkovací průkaz z jednoho auta do druhého. U osob neslyšících a nedoslýchavých, které jsou držiteli průkazu ZTP, případně ZTP/P, není parkovací průkaz podmínkou, ale platí stejný režim jako u ostatních držitelů průkazů. To znamená, že se nemění vůbec nic. Jen upozorňujeme, že pokud se jízda nekoná v souvislosti s držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a takové vozidlo nebude mít elektronickou dálniční známku, tak může být provozovatel vozidla pokutován.

NRZP ČR bude jednat se Státním fondem dopravní infrastruktury i s Ministerstvem dopravy ČR o tom, jak by měl být celý systém nastaven pro osoby se zdravotním postižením od roku 2022. Vzhledem k tomu, že kontrola, zda vozidla mají zaplacenou elektronickou dálniční známku, bude prováděna pomocí kamer, tak může dojít k situaci, že vozidla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P budou častěji na dálnicích kontrolována, protože systém okamžitě nahlásí u takového vozidla, že není zaplacena dálniční známka. Je potřeba s tím trochu počítat a mít všechny doklady s sebou. O tom, jak bude systém fungovat od roku 2022, vás budeme samozřejmě včas informovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Obrázky