DOPORUČENÍ PACIENTŮM

Publikováno 13.05.2020 17:55 Odbočka Semily


Obrázek

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními jsou však v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Kromě obecných informací dostupných na webu koronavirus.mzcr.cz jsme připravili další doporučení pro osoby s chronickým onemocněním.

Cílem doporučení je pomoci komunikovat relevantní a konkrétní informace pro osoby ze skupin s vyšším rizikem komplikací. To znamená, že pomůžeme současně lékařům a zdravotnickým pracovníkům nalézt základní praktické informace, aby se na lékaře obraceli tehdy, kdy to skutečně potřebují.

Pro chronické pacienty platí stejná obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická pravidla.
Doporučujeme:

  • často si mýt ruce vodou a mýdlem
  • používat například i dezinfekci na ruce na bázi alkoholu
  • dezinfikovat domácí prostředí i elektroniku a další předměty denní potřeby
  • chránit se při kontaktu s ostatními, používat roušku, případně respirátor
  • při kýchání a kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývat ústa rukou!
  • vyhýbat se styku s větším počtem lidí, vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní (odmítnout i návštěvu příbuzných a přátel)
  • pokud je to možné, pracovat z domova, omezit cestování (i např. v rámci vašeho města apod.)

V souvislosti s chronickým onemocněním doporučujeme:

  • nebát se navštívit ordinaci lékaře – poraďte se však před návštěvou se svým odborným lékařem nevysazovat své obvykle užívané léky bez konzultace se svým odborným lékařem.

Pro pacienty s některými chronickými onemocněními, zejména pak pro pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě, existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují.

Sledujte proto stránky Vaší pacientské organizace.

Pro snadnou orientaci pak v tabulce níže naleznete odkazy na doporučení a rady pro pacienty s daným onemocněním.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Informace-pro-osoby-s-chronick%C3%BDm-onemocn%C4%9Bn%C3%ADm-%C4%8Di-oslabenou-imunitou-1.jpg

 

Nová opatření v souvislosti s uvolňováním restrikcí:

Uvolňování opatření

Aktuálně probíhá uvolňování přijatých opatření – s ohledem na vývoj epidemiologické situace a za podmínek, která mají zabránit nekontrolovanému šíření COVID-19, a chránit právě i Vás, pacienty.

Pro úplnost informací je třeba sledovat webové stránky vlády ČR, která svými usneseními určuje, kde přesně, příp. i za jakých podmínek, k uvolnění dojde. MZ definuje omezení uvolnění na základě svých kompetencí v oblasti ochrany veřejného zdraví. Příslušná ministerstva pak po konzultaci s MZ vydávají metodické materiály pro uvolnění opatření v oblastech, které spadají do jejich gesce. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitý mechanismus, připravili jsme pro Vás seznam odkazů, které by Vám mohly usnadnit orientaci v problematice.

 

zdroj: NRZP ČR - informace č.: 45-2020