DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V OLOMOUCI

Publikováno 18.11.2015 11:29 Odbočka Olomouc


Obrázek
KDO? Pracovníci výše jmenovaných organizací a jejich dobrovolníci.
JAK? Po úvodním přivítání skupin návštěvníků a teoretickém seznámení s pracovišti, došlo na
konkrétní jednotlivá stanoviště s různými úkoly a instrukcemi jak je zvládnout. Např. bez zrakové
kontroly: rozpoznání mincí, stlaní postele, krájení a vážení ovoce, nácvik podpisu, zvuková střelba; se
simulačními brýlemi nácvik chůze s bílou holí, práce na PC, zkouška čtení textu; a pro zcela vidomé
ukázka braillské tiskárny a vytištění jedné věty, rozhovor s nevidomým majitelem vodicího psa a
chvilka hlazení a obdivu, seznámení se s mobilem pro nevidomé a pichtovým psacím strojem a
zkouška práce s ním.
PROČ? 1. připomenutí výročí narození Valentina Haye, zakladatele prvního ústavu pro vzdělávání a
výchovu nevidomých dětí ve Francii (nar. 13.11.1745, zem. 18.3.1822).
2. . Poučení jakým způsobem pomoci nevidomému, přiblížení života lidí s těžkým zrakovým
postižením v nejrůznějších situací.

Bc. Marie Kebrdlová

Obrázky

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ