DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Publikováno 06.11.2021 17:41 Odbočka Kyjov


Obrázek
Začíná: 09.11.2021 10:00
Končí: 09.11.2021 16:00
Kde: Kyjov, Městská knihovna

Dne 9. listopadu od 10:00 hodin se pro vás otevřou dveře oblastní odbočky SONS Kyjov, ve II. patře Městské knihovny. Můžete vstoupit a seznámit se s prostory, ve kterých pořádáme pro lidi se zrakovým postižením a nevidomé, různé volnočasové a sportovní aktivity, vzdělávací programy. Organizujeme zde besedy, zprostředkováváme osvětovou činnost, seznamujeme s kompenzačními pomůckami  a mnoho dalšího.
Naše dveře budou pro vás v tento den otevřené do 16:00 hodin.