Copak nás čeká v červnu?

Publikováno 01.06.2022 11:23 Odbočka Mladá Boleslav


V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

1. červen
O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

5. červen
Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

6. červen
O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

8. červen
Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.

11. červen
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.

12. červen
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. červen
Na svatého Antonína broušení kos započíná.

15. červen
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
Svatý Vít mění čas.
Déšť na Víta - špatný budou žita.

23. červen
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. červen
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.

27. červen
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.

29. červen
O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.

 

zdroj: https://knihovna.obecmokre.cz/lidove-pranostiky