Co se dělo na odbočce v uplynulé době.

Publikováno 24.05.2023 14:04 Odbočka Olomouc


Vážení členové, podporovatelé, sledující,

po delší době bychom se s vámi rádi opět podělili o souhrnný přehled aktivit naší odbočky v uplynulých týdnech. V přehledu se vrátíme na začátek měsíce dubna, kdy jsme se jako již tradičně vypravili do měst Šternberk, Uničov a Litovel, abychom se zde setkali s našimi členy a mohli si vzájemně vyměnit novinky a informace ze života i z odbočky, vyřešit potřebné záležitosti, aj.

Dále pokračovaly také tradiční kroužky a kluby, kterými jsou Klub kutilů, Klub Pamatováček, Bowling a po delší odmlce se uskutečnily také dvě lekce jógy. Velkou pozornost jsme zaměřily na pravidelné lekce Salsy, kde se začalo nacvičovat vystoupení na Oblastní shromáždění -  o tom však více později v samostatném příspěvku. Velmi zajímavé a vydařené byly rovněž čtvrteční akce v rámci kterých jsme uspořádali tradiční velikonoční setkání s názvem „Zelený čtvrtek je tady“, dále jsme se vypravili na půldenní výlet do Litovle, kde jsme navštívili Muzeum harmonik a poslední dubnový čtvrtek byl věnovaný besedě s názvem „Vodicí pes a Já“. Zmíněná beseda se konala v rámci týdne vodicích psů. Začátkem měsíce května jsme si pak vyslechli besedu věnovanou jarním bylinkám.

Kromě aktivit pro naše uživatelé jsme se ale věnovali také osvětě a vzdělávání. Zúčastnili jsme se besedy pro zahraniční studenty Univerzity Palackého v Olomouci a měli jsme také prezentační stánek na letošním ročníku Olomouckého majálesu. Koncem dubna rovněž v prostorách klubovny proběhlo každoroční školení dobrovolníků.

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se brzy opět naviděnou.

Pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc


Obrázky