Článek o sbírkovém dni Bílé pastelky

Publikováno 20.11.2018 12:51 Odbočka Nový Jičín


Fotokoláž ze sbírkového dne Bílé patelky.Říjen jsme, stejně jako každý předešlý rok připravovali především veřejnou sbírku Bílá pastelka. S její realizací nám již několik let pravidelně pomáhají studenti z novojičínského gymnázia a z Mendlovy zdravotní školy.

V Kopřivnici se už podruhé a to velmi úspěšně zapojili skauti ze střediska Vanajvan. Tímto všem dobrovolníkům velmi děkujeme za pomoc a všem, kteří přispěli za finanční podporu. V letošním roce se nám podařilo vybrat 38 952,- korun.

Za SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně Hanka Petrová

Fotokoláž ze sbírkového dne Bílé patelky.