Článek o koncertu DUN v Kuníně

Publikováno 10.10.2018 12:44 Odbočka Nový Jičín


Fotografie z koncertu DUN v Kuníně.Ve čtvrtek 27. září 2018 se v kostele Povýšení svatého kříže v Kuníně uskutečnil závěrečný koncert festivalu s Radkem Žaludem a Filipem Moravcem. Téměř plným kostelem zněly barokní a duchovní písně a přítomní představitelé kostela, zámku a floristé poděkovali SONS za uskutečnění krásného koncertu. Tento byl rovněž věnován hraběnce Marii Walburze z Truchsess-Waldburg-Zeilu a jejím růžím, které v tento den zaplnily celý zámek.

Fotografie z koncertu DUN v Kuníně.Koncertu předcházela mše za všechny nevidomé a tento den byl důstojnou tečkou za letošním ročníkem festivalu DUN. Velké poděkování za jeho organizaci patří dvojici Marie Miziová – Martin Hyvnar, kteří akci výborně zpropagovali a mají velký podíl na kvalitě koncertu a jeho vysoké návštěvnosti.

Za SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně Hanka Petrová