Článek o Výletu do Muzea v Přerově a do Zvonařské dílny

Publikováno 11.05.2018 11:52 Odbočka Nový Jičín


Fotografie z návštěvy Muzea v Přerově.19. dubna pořádala SONS Třinec poznávací zájezd s komentovanou prohlídkou Muzea Komenského v Přerově a do Zvonařské dílny Tomášková-Dyrychová v Brodku u Přerova.  

V muzeu Komenského v Přerově jsme si prohlédli expozici historických rekonstrukcí školních tříd z doby Komenského (17. století), dále pak kabinet Obecné školy z dob RakouskaUherska se třídou ze stejného období s lavicemi, nazývanými škamna a harmoniem na které hrával přerovský skladatel a učitel hudby Josef Čapka Drahlovský. Fotografie z návštěvy Muzea v Přerově.Prošli jsme si i třídou z období První republiky pro žáky od 6 do 8 let. Nechyběl zde portrét T.G. Masaryka vč. jeho busty, velký státní znak obraz se symboly zemí Československé republiky a heslem „Od Šumavy k Tatrám“, dále mapa Republiky československé s Podkarpatskou Rusí. Nechybí ani didaktické obrazy věnované vzniku Československa a legionářům. Fotografie z návštěvy Muzea v Přerově.Pro některé naše členy byla známým prostředím učebna venkovské malotřídky národní školy z 50. let 20. století. Nad katedrou tentokráte nechyběly portréty Klementa Gottwalda aj. V. Stalina. Na stěnách jsou vyvěšena oslavná hesla k přátelství se Sovětským svazem a citát Vladimíra Iljiče Lenina „Učit se, učit se, učit se!“, dále školní nástěnná mapa republiky, dějepisné obrazy připomínající témata osvobození našich zemí Rudou armádou v roce 1945 a Vítězný únor 1948, a také kompletní soubor školních didaktických obrazů Živá abeceda. Na nástěnkách nechybí informace o brigádnické činnosti a v expozici najdeme i tzv. pionýrský koutek. Fotografie z návštěvy Muzea v Přerově.Poslední částí prohlídky byla návštěva nedávno zrekonstruované místnosti Památníku Komenského s plastikou Učitele národů od Vladimíra Navrátila z carrarského mramoru. Interiér napodobuje Valonskou kapli v Naardenu, je zde umístěná i skleněná urna uchovávající část půdy z místa posledního odpočinku J.A. Komenského.

V Brodku u Přerova jsme zavítali do největší zvonařské dílny v Evropě. Zakladatelem rodinného podniku byl Josef Dytrych, který v obci původně provozoval pražírnu kávy. Po znárodnění přemýšlel, jak by svou rodinu uživil, a začal se zabývat odléváním klik, díky kterému získal první kovolitecké zkušenosti. „Josefa Dytrycha ale od mládí fascinovaly zvony. Fotografie z návštěvy Muzea v Přerově.Když jednou mezi brodeckými sousedy přišla řeč na to, jak mizerný zvon obec má, nabídl se, že pro ni ulije nový zvon. Po řadě bezesných nocí se mu nakonec 1. května 1950 dílo podařilo a u zvonařství už zůstal. Na práci a životě v dílně se nutně podílela celá rodina.“ Dílna přežila i dobu komunismu a dnes ji provozuje již několikátá generace zvonařů z Brodku. Zvony zde ulité znějí po celém světě (např. Austrálie, Japonsko, USA, Polsko, Ukrajina, Slovensko ad.), Fotografie z návštěvy Muzea v Přerově.Dílna spolupracuje s významnými umělci (např. Otmar Oliva), unikátními díly byl například zvon z roku 1990 pro papeže Jana Pavla II. nebo dosud největší zvon, který zde byl odlit pro Dóm svätej Alžbety v Košicích vážící více jak pět tun. Zvláštní zakázkou dílny bylo ulití dvou zvonů jako hudebních nástrojů pro vídeňské filharmoniky. Dílna se také specializuje na výrobu zvonkoher, kde jednotlivé zvony musí být vyladěny do zvolené melodie. Zatím největší takto vyrobenou zvonkohru o 22 zvonech najdete opět v Košicích.

Fotogalerie z exkurze: www.sonsnj.cz/cz/galerie-68

Zdroj Wikipedie a www.prerovmuzeum.cz

Martin Hyvnar.