Článek o Oblastním shromáždění

Publikováno 21.11.2018 12:56 Odbočka Nový Jičín


Fotokoláž ze sbírkového dne Bílé patelky.Prvního listopadu proběhlo volební Oblastní shromáždění. Seznámili jsme se s hospodařením oblastní odbočky, uplynulými i chystanými aktivitami a zvolili jsme Oblastní radu pro následující volební období.

I nadále se budeme snažit připravovat pro vás zajímavé výlety, exkurze, besedy a rekondiční pobyty. Seznamovat vás s novými kompenzačními pomůckami pro střednictvím prezentací jejich dodavatelů. Poskytovat vám sociálně právní poradenství a další služby.

Na tomto shromáždění také proběhla prezentace nového mobilního telefonu pro nevidomé a slabozraké Blindshell Classic.

Za SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně Hanka Petrová