Článek o Dni otevřených dveří od Bc. Pavlíny Šindelářové ze ZŠ Trávníky Otrokovice

Publikováno 13.11.2017 14:43 Odbočka Zlín


Obrázek

 

Dne 7. listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili velmi zajímavé exkurze v organizaci SONS ve Zlíně. Tato organizace sdružuje nevidomé a zrakově postižené občany. Poskytuje jim specifické služby, které tyto hendikepované osoby pomáhají integrovat do společnosti.

Naši žáci se mohli alespoň na chvilku vžít do role zrakově postižených, seznámit se s prostředím, ve kterém se pohybují, a vyzkoušet si nejrůznější kompenzační pomůcky mající v životě zrakově postižených osob nezastupitelnou roli. Po krátkém úvodním dokumentu, jehož cílem bylo dětem přiblížit běžný den zrakově postiženého člověka, se děti rozdělily do tří skupin, aby si vyzkoušely různé aktivity a aby se samy do role takového člověka alespoň na chvilku vžily. Za pomoci Pichtova psacího stroje si napsaly svá jména slepeckým Braillovým písmem, prohlédly si speciální optické pomůcky a kamerové lupy. Seznámily se také s výpočetní technikou, která slouží uživatelům s postižením zraku jako nástroj k zaznamenávání informací, ke čtení tištěných dokumentů, ke komunikaci, ke studiu a vzdělávání a v neposlední řadě ke smysluplnému trávení volného času. Díky nabídce přístupných funkcí či aplikací mohou zrakově postižení využívat mobilní telefony v zásadě tak, jak je používá běžná populace.

Děti měly možnost si vyzkoušet i chůzi s bílou slepeckou holí, která zrakově postiženému usnadňuje orientaci a samostatný pohyb v prostoru.

Zrakově postižení používají i nejrůznější indikátory, které je upozorňují např. na polohu hladiny hrníčku nebo pomáhají rozpoznávat barvy. Indikátor světla zase změnou výšky zvukového signálu upozorňuje na změnu intenzity světla.

Další velmi praktickou pomůckou jsou rozlišovače, které nevidomým pomáhají od sebe odlišit podobné předměty užívané v běžném životě, např. klíče, ponožky, bankovky.

Pro rozvoj hmatu, sluchu a zlepšení jemné motoriky slouží i hmatové a zvukové hry a hračky. I ty si naši deváťáci s chutí otestovali. Zahráli si např. stolní hru Člověče, nezlob se a počítačové pexeso pro nevidomé a slabozraké. Největší zážitek měli všichni ze simulované zvukové střelby z pistole. Toto umožňuje nevidomým i plnohodnotně se věnovat sportovní střelbě.

Velké poděkování patří zaměstnancům organizace SONS, kteří dětem velmi poutavě nastínili mnohdy nelehký život nevidomých a slabozrakých spoluobčanů.

11. října se naše škola zapojila do mezinárodní charitativní akce Bílá pastelka. Žáci si na této exkurzi plně uvědomili, že zakoupením bílé pastelky přispěli i oni na podporu služeb právě nevidomým a slabozrakým.

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Text: Bc. Pavlína Šindelářová

Zdroj: http://www.zsotrtrav.cz/aktuality-id-184.html?detail_id=692