Činnosti prezidenta a viceprezidenta 12/23

Publikováno 14.01.2024 12:12 Odbočka Nový Jičín


Tyto řádky píši na začátku ledna 2024, rok 2023 je tedy definitivně za námi, nicméně v tomto článku bych se rád vrátil k důležitým prosincovým událostem, které jsme v SONS prožili.

Koncert ve Španělském sále

Za jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí, které SONS tradičně pořádá, lze jistě označit slavnostní koncert, který ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví probíhá vždy 3. prosince v krásných prostorách Španělského a přilehlých sálů Pražského hradu. I v roce 2023 se koncert uskutečnil u příležitosti Mezinárodního Dne práv osob se zdravotním postižením a záštitu nad koncertem převzal prezident republiky Petr Pavel, který sice koncert z důvodu zaneprázdněnosti nepoctil svou osobní návštěvou, ale věřím, že se nám v příštích letech podaří jej na našem koncertě přivítat. Z dlouhé řady dalších čestných hostů, kteří se koncertu zúčastnili, uvedu jen ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který v úvodní části večera předal tradiční ocenění:

Cenu za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením řediteli Dětského centra Chocerady Pavlu Biskupovi a Cenu za rozvoj zdravotně sociální péče ředitelce Domova Dědina v Opočně Aleně Goisové.

Byl jsem velmi rád, že se nám po několika letech podařilo navázat na tradici, kdy za doprovodu orchestru vystoupí nejen český zrakově postižený sólista, ale také sólista ze zahraničí. Českou republiku tak po orchestrální předehře reprezentovala krásným sopránem okouzlující pěvkyně Eva Blažková a zahraničním účastníkem byl vynikající turecký kytarista Onur Yilmaz.

Karlovarský symfonický orchestr, který na tomto koncertu účinkoval již podruhé, hrál pod taktovkou skvělého dirigenta Ondřeje Vrabce, který je našim koncertům věrný již od roku 2015.

Kromě předání cen a poslechu krásné klasické hudby je večer díky číši vína (popř. jiného dobrého nápoje), která je po koncertě tradičně podávána, příležitostí setkat se s mnohými vzácnými hosty z řad našich spolupracujících subjektů, sponzorů, příznivců…

V tomto ohledu si můžeme snad jen povzdechnout, proč není kapacita Španělského sálu ještě o několik stovek posluchačů větší, protože zájem o vstupenky na koncert v posledních dvou letech právě kapacitu sálu výrazně převyšoval. Věřte, že stanovit spravedlivý klíč, na koho se vstupenky ještě dostanou a na koho již ne, je téměř nemožné. Na druhé straně jsme si plně vědomi toho, že starosti opačného charakteru, tedy jak Španělský sál naplnit, by byly horší.

Zasedání Republikové rady

Fotka z prosincového jednání Republikové radyJeště před koncertem ve Španělském sále se v pátek 1. prosince konalo deváté zasedání Republikové rady. Z mnoha bodů, které jsme probírali, uvedu snad ty nejzajímavější:

  • Ustanovena byla pracovní skupina pro přípravu koncertu, na němž budou předána ocenění SONS. Koncert proběhne 22. června v kostele U Salvátora, ocenění budou udělena v několika kategoriích a už teď se můžete těšit, že o tom, kdo získá cenu veřejnosti, budete moci hlasovat každý z vás. Nicméně pokud byste chtěli navrhnout nominanty na ocenění v jednotlivých kategoriích, neváhejte už nyní oslovit kteréhokoliv člena Republikové rady. Jako v roce 2022 budeme i letos oceňovat jednak osobnost z naší komunity, jednak osobnost bez zrakového postižení, která pro naši komunitu něco významného vykonala, o ceně veřejnosti jsem se už zmínil.
  • Stanoveny byly také dny, v nichž vyvrcholí sbírka Bílá pastelka, a to hned pro roky 2024 i 2025. Půjde opět o druhé pondělí až středu v říjnu.
  • Rozhodnuto také bylo o místě, a odbočce, která převezme po Vsetínu štafetu v pořádání festivalu Tyfloart. Jako žhaví kandidáti pro pořádání festivalu vykrystalizovala dvě místa v Čechách, Plzeň a Tábor. Nakonec jsme se rozhodli pro táborskou odbočku a uspořádání festivalu v hotelu MAS v Sezimově Ústí, a to zejména proto, že tento hotel nabízí možnost ubytování i průběhu samotného uměleckého programu (hudební, literární i výtvarné části) v jednom místě, v sále hotelu, eventuálně ve velmi blízkém kinosále, čímž odpadne nutnost přepravovat účastníky festivalu z místa ubytování do dějiště programů a zpět. Datum festivalu se kvůli vytíženosti hotelu přesouvá až na listopad, v úvahu připadají i určité změny v časovém rozvrhu tak, aby čas strávený na Tyfloartu byl co nejefektivnější. O všem budeme včas informovat.

Spolupráce se SONS založenými obecně prospěšnými společnostmi

Listopad a prosinec jsou již tradičně obdobím, kdy se intenzivněji v rámci správních rad TyfloCenter, Tyfloservisu i Rehabilitačně-rekvalifikačního střediska na dědině setkáváme s kolegy a statutárními zástupci (častěji zástupkyněmi) těchto subjektů. V tomto období schvalujeme rozpočty na příští rok, probíráme to, co se za kalendářní rok podařilo i plány na rok příští. Kolega Honza Šnyrych se v prosinci zúčastnil jednání správních rad TyfloCenter Jihlava, Ostrava, Karlovy Vary, já TC Hradec Králové, Pardubice, vykoná ředitelka SONS J. Pokorná jednání správní rady TC Praha, jednání správní rady Tyfloservisu muselo být kvůli zdravotním indispozicím účastníků přesunuto na leden.

V poslední době se snažíme mimo jiné věnovat pozornost i poptávce, dostupnosti a podmínkám průvodcovské a předčitatelské služby. Jde o jedinou sociální službu uvedenou v příslušném zákonu, která by měla být využívána zejména naší komunitou, a přitom v některých krajích se podmínky pro poskytování těchto služeb zhoršují. Jednoznačný směr, jak tyto služby nadále zajišťovat, zatím neznáme, ale určitě budeme rádi za jakékoliv podněty, které byste v této věci měli. Ať již jde o vyjádření Vaší spokojenosti či nespokojenosti se současným stavem, s tím, co byste ideálně chtěli, co vám brání ve využívání současných služeb atd. S takovými podněty se můžete obrátit na kteréhokoliv člena Republikové rady. Tam, kde jsou průvodcovské služby poskytovány TyfloCentry, určitě neváhejte s jejich využíváním. Pokud si nebudeme jisti, že nám tato služba chybí, nemůžeme pro její zlepšení či záchranu mnoho udělat.

Nabitý 14. prosinec

Jak už to bývá, často se na jedno datum nakupí několik událostí, z nichž si člověk nechce nechat ujít ani jednu. To se nám s viceprezidentem přihodilo ve čtvrtek 14. prosince, kdy jednak proběhl koncert Aktiv klubu s názvem Radio–aktivní koncert, jednak se uskutečnil vánoční večírek zaměstnanců SONS. Ještě že tentokrát byla dějiště obou událostí geograficky velmi blízká, koncert v kavárně budovy Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici a večírek v sídle našeho spolku v Krakovské – pěšky cesta na cca 10 minut. Díky tomu jsme zvládli pozdravit účastníky zajímavého koncertu, poslechnout si první tři písničky a pak už jsme se museli rychle přesunout, abychom zahájili vánoční večírek a stihli se zúčastnit jeho bohatého programu. Ale dle slibu Dagmar Filgasové, která se na organizování koncertu Aktiv klubu podílela, bude možné si nahrávku veřejně poslechnout, na což se těším.

Ne, že by 14. prosincem končilo naše pracovní nasazení v SONS, do Vánoc se toho stalo ještě velmi mnoho, namátkou uveďme třeba setkání s vedením Lions Clubu, práce s přechodem prodejen tyflopomůcek pod nový subjekt s právní formou SRO, setkání s vedením My Real Estate… Ale myslím, že se článek hodí ukončit vzpomínkou na Vánoce a nadějí, že celospolková dovolená, kterou drtivá většina zaměstnanců SONS mezi svátky čerpala, přispěla k prožití klidných Vánoc a umožnila načerpat síly do roku 2024. Určitě je budeme všichni potřebovat.

Přeji úspěšný rok všem našim čtenářům
Luboš Zajíc