Cestovatelské odpoledne

Publikováno 02.06.2022 09:10 Odbočka Frýdek Místek


Obrázek

Dne 1. 6.  na odbočce proběhla poprvé připravovaná akce pro uživatele s názvem "cestovatelské odpoledne".  Jednalo se o posezení s uživateli obohaceno připravenou prezentaci o severských státech Evropy. Uživatele měli možnost se dozvědět nové informace a zajímavosti o státech - Norsko, Švédsko a Finsko. Po prezentaci následovala beseda na téma severské země, kdy mohli uživatele dodat své zažitky z těchto zemí nebo zajímavosti, které nebyly řečeny v prezentaci. Připravovaná akce měla za cíl uživatele nejen aktivizovat, ale také procvičit zeměpisné znalosti a vzájemnou komunikaci a naslouchání. 


Obrázky