Cesta ve tmě - 18. ročník soutěže

Publikováno 13.05.2022 20:52 Odbočka Blansko


Obrázek

V pátek 13. května od ranních hodin bylo Blansko plné vodicích psů. V centru
samotného města probíhal 18. ročník soutěže Cesta ve tmě - soutěž
nevidomých a jejich vodicích psů. Start a cíl byl tentokráte před radnicí města
Blansko, kde odstartovalo 18. nevidomých se svými čtyřnohými průvodci.
Trasou je doprovázeli rozhodčí, kteří bedlivě sledovali, jak každý pes plní své
povinnosti. Bodovala se i poslušnost ve vymezeném prostoru. Záštitu nad
celou akcí převzal pan starosta města Blanska ing. Jiří Crha.
Pro příchozí jsme měli připravený bohatý doprovodný program, který se těšil
velkému zájmu. Malovali se pejsci a jejich páníčci, vybarvovali se i další
zvířátka, zkoušela se chůze s bílou holí, bylo možné se vcítit do pocitu člověka
se zrakovou vadou prostřednictvím simulace zrakové vady. Kdo byl tvůrcem
bodového písma? I to se účastníci dozvěděli. Nedílnou součástí byly i
kompenzační pomůcky, které dopomáhají nevidomým a těžce zrakově
postiženým k jejich samostatnosti. Předškoláčci i děti ze základních škol si
mohli pohladit štěňátko, které v budoucnu bude sloužit nevidomému. Nemohly
chybět nafukovací balónky, každý dostal nějakou sladkost.
Počasí bylo příznivé. Pejsci nebyli ve stresu. A první místo patřilo paní Heleně
Hádlerové, ke které nerozlučně patří vodicí pes Charlota.
V odpoledních hodinách se soutěžící loučili a odjížděli do svých domovů. Příští
ročník proběhne v Boskovicích. Přejeme, aby byl alespoň stejně tak úspěšný,
jako ten náš právě končící.


Obrázky