Ceny města Pelhřimova

Publikováno 31.01.2018 10:56 Odbočka Pelhřimov


Už popatnácté byly v pelhřimovském Kulturním domě Máj předány Ceny města Pelhřimova osobnostem a firmám, které pozitivně ovlivnily dění ve městě a přispěly k jeho propagaci. Stalo se tak v sobotu 27. ledna během slavnostního večera, jehož součástí byla i oslava 50 let partnerství měst Pelhřimov a Dolný Kubín. V úvodu večera přivítal všechny přítomné hosty, mezi nimiž byli i předseda senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a delegace města Dolný Kubín v čele s primátorem Romanem Matejovem, starosta Pelhřimova František Kučera.

Důležitým bodem v závěru oficiálního programu večera bylo předání výtěžku z dobrovolného vstupného, kterým účastníci večera podpořili Oblastní odbočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS ČR, z. s.) Pelhřimov. Symbolický šek na 22 630 korun, což je zatím nejvyšší částka v dosavadní historii večerů Cen města, předal starosta předsedkyni Oblastní odbočky Pelhřimov Ivaně Karašové.

Podrobnější informace o průběhu večera jsou na webových stránkách města Pelhřimova nebo v Pelhřimovských novinách.


Obrázky