Celodenní zájezd do Opavy

Publikováno 02.10.2023 10:34 Odbočka Frýdek Místek


Obrázek

Dne 26. 9. proběhl celodenní výlet s uživateli do Opavy. Pro uživatele jsem objednali soukromý autobus. Během cesty do Opavy jsme uživatelům sdělily informace k průběhu celého dne. Po příjezdu do muzea jsme uživatelům pomohly nakoupit vstupné. Následně uživatele, kteří si výstavy a expozice chtěli projít sami si šli samostatně. Zbytek jsme doprovázely a předčítaly jsme jim texty či nasměrovaly je tam, kde si mohli hapticky předměty osahat. Uživatelům jsme byli po dobu prohídky k dispozici. Po návštěvě muzea jsem se společně vydali směrem do centra Opavy. Uživatele tak měli možnost se i kousek projít. Na náměstí jsme uživatele nasměrovali, kde se mohou občerstvit, kde se co nachází. Opět byli ti, co si sami či v doprovodu průvodce chtěli obě naměstí projít. S tím jsme počítaly a proto jsem natiskly i navádějící mapky, které jsme těmto uživatelům rozdaly. Ostatní uživatele si naměstí prošly s námi. Po delším časovém rozchodu jsem se opět sešli u našeho autobusu a vydali se na cestu domů. V autobuse jsme společně zhodnotili celý výlet a na závěr jsme uživatele pozvali na další plánované akce.

Cílem celodenního zájezdu je zapojení uživatelů do společnosti, poznání nového místa, získání nových informací a vzdělávání se. Tímto dochází i ke snižení sociální izolace u uživatelů.


Obrázky