Celodenní výlet na Boskovicko

Publikováno 18.10.2018 16:53 Odbočka Olomouc


Obrázek

Pozorní návštěvníci se seznámili s historií zámku. Původní dominikánský klášter se po zrušení na krátkou dobu stal manufakturou na výrobu barviv. Přestavba na empírový zámek proběhla na počátku devatenáctého století. Hraběcí rod Mensdorffů se stal jeho majitelem do roku 1950, kdy byl znárodněn a sídlilo zde do roku 1991 Muzeum Boskovicka, poté byl zámek vrácen rodině Mensdorffů.

Po dobrém obědě jsme se s průvodkyní místního Infocentra vydali do Židovského města, které patří k nejzachovalejším v ČR. Boskovice byly kdysi rozděleny na křesťanskou a židovskou část. Uzavřené ghetto oddělené dvěma branami vzniklo v roce 1727. Jeho obyvatelé nesměli překročit hranice po setmění a v dobách křesťanských svátků. Zkušená průvodkyně bravurně odpovídala na naše zvídavé dotazy. Dům od domu upozorňovala na historické zajímavosti. Navštívili jsme i krásně zrenovovanou Synagogu maior z roku 1639 a zájemci si prohlédli nedaleký dům s mikví. Mikve je nádrž s čistou přírodní vodou, v níž lze nabýt rituální očisty.

Poslední místo našeho výletu byla Rudka u Kunštátu. Zdejší Jeskyně blanických rytířů je u vstupu hlídaná sochou krásného velkého lva, kterou do pískovcové skály vytesal Stanislav Rolínek, stejně jako vytvořil umělou jeskyni se sochami Blanických rytířů, z nichž největší měří přes 3 metry. Socha svatého Václava na koni je stejně jako ostatní jeho sochy jemně a citlivě zpracována. Největším dílem Stanislava Rolínka byla třináctimetrová socha T. G. Masaryka, slavnostně odhalená 28. října 1928. I když byla za druhé světové války skryta nadstavbou, po udání musela být zbořena a zbyly jen boty, které jsou dodnes patrné.

Ve spodní části areálu je úžasná Zahrada smyslů. Byla původně určena pouze pro nevidomé, ale přitahuje stále více návštěvníků. Zvukové koule naplněné různými přírodninami, podzemní telefon, který spojuje horní a spodní část areálu, historický včelín, krásná zvonkohra, obrovský krasohled, kámen přání, kde si každý vodou může napsat štětcem své přání. Krásně upravená tato část areálu s mnoha zajímavými rostlinami, se sochami z mezinárodních sympózií. U chodníčku před východem spousta džbánků s ukrytými hádacími předměty. Přímo u brány stál místní klikotoč - informační panel.

Výlet se vydařil, počasí nám přálo a dozvěděli jsme se mnoho nového, neznámého. Už teď se těšíme na další podobný zájezd za poznáním.

Škoda jen, že nás zdržela poměrně obsáhlá objížďka. Do Olomouce jsme dojeli okolo 18. hodiny unavení, ale plni krásných zážitků. Děkujeme Klárce Nádvorníkové za krásně připravený program a jeho realizaci.

Marie Kebrdlová


Obrázky