Časopis Informátor 2/2020

Publikováno 10.02.2020 11:03 Odbočka Tábor


Dobrý den, moc Vás všechny zdravím.

 

v úvodu časopisu se můžete dočíst, koho máme vlastně v Oblastní radě a v Oblastní kontrolní komisi. Jen pro připomenutí. Předsedkyní odbočky jsem byla zvolena já – Iveta Najman. Místopředsedkyní byla zvolena Maruška Heřmánková, která také vede Nácvik sebetestování (měření). V Oblastní radě je dále Jana Čechová, která je i hospodářkou odbočky. Dalším členem rady je Josef Müller, který také pomáhá při Nácviku sebetestování. Poslední členkou je Kristýna Voborská, naše sociální pracovnice a vedoucí pracoviště v Táboře.

 

Oblastní kontrolní komise má na starosti kontrolu účtů a dokladů. Předsedou kontrolní komise zůstal Jaroslav Chomout, kterého můžete znát z kurzu pedigu, který společně se synem u nás vedou. Členkami kontrolní komise poté jsou Jaruška Müllerová, která má na starosti mimo jiné i zasílání gratulací k jubileím, které mnozí z Vás určitě už obdrželi a Pavla Heřmanová, která je novou posilou a velkou pomocnicí při našich akcích.

 

Děkuji.

              Vaše Iveta Najman

 předsedkyně Oblastní odbočky Tábor

 

Milí přátelé,

 

teplý leden je možná příjemný, ale není dobrý pro naši přírodu, protože přeci jen mráz a sníh jsou pro zimní období přirozeným důsledkem počasí a v přírodě se obnovuje pořádek. Sníh pomáhá doplnit zásoby podzemní vody, mráz v polích vyhubí škůdce, kteří člověka dokáží pořádně potrápit. Přejme si alespoň v únoru pořádné srážky a mráz, aby se naše příroda mohla uzdravit a v březnu s jarním táním doplnila zásoby vod a také nás v dalším roce netrápila klíšťata nebo zemědělce hraboši, a podobně.

 

Příroda potřebuje toleranci a péči. Ale už hůře si mnozí uvědomují, že toleranci i péči potřebují také všichni lidé, někteří by bez pomoci živořili nebo zahynuli. OSN vyhlásilo 20. února roku 2007 Světový den sociální spravedlnosti, ovšem lidé si jej připomněli poprvé až v roce 2009. Tento světový den se zaměřuje na sociální spravedlnost a jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná, jsou solidarita a rovnost, tyto dvě slova znamenají naprostý základ hodnot každé společnosti v EU i v dalších zemích, které se k sociální spravedlnosti hlásí.  Připomínáme si ho každého 20. února.

Podle definice jsou sociálním vyloučením ohroženi lidé, kteří trpí hmotným nedostatkem nebo ročně pracují méně než 20 procent běžné pracovní doby. Těmto lidem pomáhají vedle státní správy různé neziskové, charitativní a církevní organizace v různých sférách života. Jednou z těchto organizací je i náš SONS ČR, z. s. -Oblastní odbočka Tábor.

Téma sociální organizace a její práce je velmi komplikované a moderní společnost se musí vyrovnávat nejen s bohatstvím, ale i s úctou k lidem, kteří nemají takové schopnosti jako zcela zdraví lidé. Historie mnohokrát ukázala, že lidé na okraji společnosti vytvořili mnoho – po ohluchnutí v padesáti letech napsal Bedřich Smetana Mou vlast, Prodanou nevěstu, Ludwig van Beethoven 9. symfonii s Ódou na radost.

Van Gogh trpěl psychickou poruchou, možná způsobenou absintem. Po hádce s sdalším impresionistickým malířem Gauguinem si 23. prosince 1888 uřízl lalůček levého ucha, který následně umyl a zabalený donesl osmnáctileté uklízečce v nevěstinci. Přesto jeho slunečnice, impresionistický obraz, obdivujeme dosud, stejně jako pohybově a malým vzrůstem postiženého Henri de Toulouse-Lautrece, který maloval nezapomenutelné plakáty s tanečnicemi Moulin Rouge.

 

Řada organizací se snaží najít s klientem cestu zpět z dluhové spirály. Pomáhají v jednání s věřiteli, ale také sestavit domácí rozpočet nebo stanovit priority splácení. Projekt prevence zadlužení potenciálně snižuje počet lidí, kteří končí na ulici.

 

Řada dalších problémů se vztahuje k sociální práci ať už s dětmi nebo s dospělými, kteří by bez tolerance společnosti, vlády i tolerance každého z nás žili zastrčeni v ghetech apod. Žijeme v zemi, která má úctu k životu lidí s odlišnostmi a respektuje mezinárodní úmluvy OSN o sociální spravedlnosti. Máme štěstí.

 

Přejeme Vám hezký únor 2O20 a těšíme se na každé setkání s Vámi na některé z akcí naší odbočky.

 

Ivana Töröková

pracovník v sociálních službách Tábor

 

 

PŘIPRAVUJEME

 

 

Zveme Vás na zajímavé akce hned v  únoru:

 

Putovaly písničky 11. února v 13:15 hod. oblíbené setkání s opakováním textů, učením nových písniček a melodií bude rozšířeno i na české a moravské melodie. Paní Králová je připravuje do nového kabátu.

 

Šikovné ruce 25. února v 9:30 hod.

je nová aktivita, kterou vede paní Ludmila Kořínková. Společně se budeme věnovat ručním pracím. Paní lektorka poctivě trénuje techniky pro nás se zavázanýma očima a je připravena nám pomáhat.

 

Výstava historických a retro kočárků 5. března v 9:30 hod.

Galerie 140 uvitá sbírku historických a retro kočárků paní Markéty Kubové. Vrátíme se v čase, v čem naše babičky a maminky, vozily děti a panenky.

 

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

V lednu proběhly všechny naplánované akce. Změřili jsme si krevní tlak, hladinu cukru i cholesterolu v krvi při Měření, důsledky vánočního hodování nebyly zase tak velké, abychom museli navštívit lékaře.

 

Konverzace v AJ se také po vánočních svátcích opět rozjela. „Vánoční prázdniny“ byly krapet znát, ale už jsme opět nastoupili do rozjetého vlaku. J

 

Při akci Kdo si hraje, nezlobí - jsme si byli všichni rovni. Někteří z nás nasadili klapky na oči a hrálo se qardo ve velkém.

 

Nějaké to povánoční kilo navíc jsme se rozhodli „sundat“ při Zdravotní procházce. Tentokrát naše kroky směřovaly do Sezimova Ústí 2. Procházku jsme ukončili u Jiřinky a Petra, kteří náš sportovní výkon odměnili tak, že k vánočním kilům jsme další přidali. J Děkujeme!

 

Pedig – každý, kdo měl odvahu přijít v lednu, upletl svoje košíky.

Šikovné ruce- Liduška Kořínková se na nás perfektně připravila a nádherně zvládla svou premiéru. Šály jsou započaté a při pohledu na šikovné ručičky všech budou i brzy hotové.

Pojďte si zacvičit- Jan Schönfelder nás opět navštívil a společně s Evičkou nám ukázali, jak správně protahovat svoje tělo a jak je důležité o něj pečovat. Obrovské díky za to, že za námi jezdíte!

 

 

Nepravidelné kulturní okénko - článek ze Zory poslala Emilka Kumherová

 

Proč se přestupné dny dávají na konec února?

 

Přestupné roky mají o den navíc, protože se jednou za čas musí vyrovnat rozdíl mezi kalendářním a slunečním rokem. V intervalu čtyř let má tedy měsíc únor devětadvacet dní.

 

Odpověď na otázku, proč se den přidává právě do měsíce února, je dána historicky. Náš gregoriánský kalendář vychází ze starého římského kalendáře, který začínal měsícem březnem a měl pouze deset měsíců. Leden a únor do kalendáře přibyly až v 7. století našeho letopočtu.

 

Do února se vždy jednou za čtyři roky přidával den přestupný, a to za šestý den před prvním březnem. Pokud bychom to přepočetli na dnešní kalendář, pak byl přestupným dnem 24. únor a Matěj, který má v tento den svátek, se vždy jednou za čtyři roky spolu s dalšími svátky posunul. Bylo tomu tak až do února 1949.


Přišlo totiž tzv. „Vítězství lidu“, přesněji 25. únor 1948, kdy se v Československu dostala k moci komunistická strana. 25. únor bylo od té doby nutné jako státní svátek slavit vždy, i v přestupný rok. Svátek Matěje tedy v přestupný rok z kalendáře zmizel a v řadě za sebou následoval nejprve Den přestupný, pak den Vítězství lidu a poté další posunuté svátky.

 

V roce 1964 se od označení Den přestupný pro 24. únor upustilo – Matěj se do kalendáře vrátil, svátky se přestaly posouvat a 29. únor dostal svátek vlastní. V tento den od té doby slavíme Horymíra.

 

Doplnění redakce: Kdo to byl Horymír?

 

Horymír je postava ze starých českých pověstí. Podle nich neumětelský vladyka, který byl knížetem Křesomyslem odsouzen k smrti za ničení dolů a dalšího zařízení kovkopů dolujících zlato a stříbro v tehdejších Čechách. Před smrtí ho zachránil jeho věrný kůň Šemík hrdinským skokem ze skály na Vyšehradě, kde bylo knížecí sídlo. Udivený kníže udělil Horymírovi milost.

 

Kůň Šemík však skok nepřežil a je pochován v Neumětelích, sídle vladyky Horymíra, kde stojí dodnes jeho hrobka. Pověst se objevuje poprvé v Hájkově Kronice české (a události jsou tam řazeny do let 846 a 847). Literárně ji zpracoval především Alois Jirásek v knize Staré pověsti české.

 

Novinky ze sociálně právní poradny

 

Jak již mnozí z Vás ví z předchozích článků, došlo ke změnám úhrad bílých holí a jejich překódování. Tabulku máme k dispozici na odbočce, takže se na nás klidně můžete obrátit a vše Vám rádi sdělíme.

 

 

 

 

Termíny plánovaných akcí

ÚNOR  2020

po.

 3.

únor

Oblastní rada

13:30

hod.

st.

 5.

únor

Měření

9:00

hod.

pá.

 7.

únor

Konverzace v Aj

 9:00

hod.

út.

11.

únor

Putovaly písničky po moravských i českých krajích

13:15

hod.

st.

12.

únor

Cestujeme kolem světa…

9:30

hod.

pá.

14.

únor

Konverzace v Aj

 9:00

hod.

út.

18.

únor

Pedig

13:00

hod.

st.

19.

únor

Pedig

13:00

hod.

pá.

21.

únor

Konverzace v Aj

 9:00

hod.

út.

25.

únor

Šikovné ruce

 9:30

hod.

čt.

27.

únor

Zdravotní procházka

9:00

hod.

pá.

28.

únor

Konverzace v Aj

 9:00

hod.

 

 

BŘEZEN 2020

po.

 2.

březen

Oblastní rada

13:30

hod.

st.

 4.

březen

Měření

 9:00

hod.

čt.

 5.

březen

Výstava historických a retro kočárků

 9:00

hod.

pá.

 6.

březen

Konverzace v Aj

 9:00

hod.

út.

10.

březen

Šikovné ruce

 9:30

hod.

čt.

12.

březen

Kdosi hraje, nezlobí

 9:30

hod.

pá.

13.

březen

Konverzace v Aj

 9:00

hod.

út.

17.

březen

Pedig

13:00

hod.

st.

18.

březen

Pedig

13:00

hod.

pá.

20.

březen

Konverzace v Aj

 9:00

hod.

st.

25.

březen

Jarní posezení členů

13:00

hod.

čt.

26.

březen

Cestujeme kolem světa

 9:30

hod.

pá.

27.

březen

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

31.

březen

Šikovné ruce

 9:30

hod.

 

Moc Vás prosíme, abyste se na akce přihlašovali a především omlouvali, když nemůžete dorazit!

 

Zdravotní procházky budou připravovány s ohledem na počasí a složení skupinky. Nemusíte se bát. J