CVIČENÍ OČIČEK VAŠICH DĚTIČEK

Publikováno 11.09.2017 15:10 Odbočka Vrchlabi


Opět je to tady... Naše cvičení očiček. Jsme jediná odobočka SONS která toto cvičení provozuje a jsme na to pyšní. Ráda bych tedy o tomto našem zájmovém útvaru něco málo pověděla. Celé cvičení vlastně vzešlo z dotazů a přání rodičů zrakově postižených dětí. Ve Vrchlabí neexistuje raná péče pro děti se zrakovým postižením, cvičení na specializovaných klinikách je časově omezeno, pobyt v léčebně je též jen na určitý čas. Děti samy s rodiči nerady svá očka cvičí... Několik rodičů tedy vzneslo dotaz směrem k nám. My jsme tedy dali hlavy dohoromady a vznikl dobrovolný "kroužek" pro rodiče s dětmi, které mají od svého ošetřujícího lékaře doporučeno cvičit oční svalstvo. Samozřejmě doporučujeme i další možnosti - oční léčebny, vzdálenější ranou péči zaměřenou přímo na děti se zrakovým hendikepem. Jasně zdůrazňujeme, že nejsme zdravotnické zařízení, ale zapsaný spolek, který pouze poskytuje aktivizační činnosti pro rodiče za přítomností jejich dětí. Děti se u nás scházejí každých 14 dní a s panem Bc. Leošem Zvoníčkem využívají různých speciálních programů a pmůcek ke cvičení okohybných svalů. Děti se vzájemně motivují, sledují, více se snaží. Ze cvičení mají radost. Rodiče si mají šanci pohovořit o obtížích jejich dětí s ostatními, což je též velmi přínosné a mnohdy až "léčebné". A tak nám vznikla krásná aktivita, která je ve všech ohledech přínosná. Těšíme se tedy na další blok cvičení. Přijít může kdykoli kdokoli, ať už se poradit, jen sledovat, zapojit se.... Cvičení je dobrovolné, bezplatné a pro všechny.