Bubnování v Českém rozhlase

Publikováno 29.04.2019 11:46 Odbočka Olomouc


V průběhu akce jsme se od muzikoterapeuta Lubomíra Holzera, který program řídil, dozvěděli, že bubny podobného tvaru, ovšem keramické (ty naše byly dřevěné) používali i naši předkové před více než tisíci lety, jak se prokázalo díky vykopávkám v Hlinsku poblíž Lipníku nad Bečvou.

V úvodu nám pan muzikoterapeut pověděl o tom, jaký má význam bubnování jako součást muzikoterapie na psychiku člověka i v současné moderní době.

A pak jsme se pustili do bubnování.

Náš „guru“ a jeho čtyři pomocníci udávali rytmus, ke kterému jsme se přidávali my, „nováčci“.

Pěkně jsme paličkami do šamanských bubnů „řezali“, takže jsme byli vyzváni, abychom bubnovali jemněji.

Později se k bubnování přidal i zpěv s jednoduchými texty, do kterého jsme se zapojili my všichni.

Před výměnou bubnů nám pan muzikoterapeut, doprovázen jedním z jeho pomocníků, jinak známým alternativním hudebníkem a bubeníkem Pavlem Fajtem, zahrál na valašskou fujaru.

Pak přišly na řadu africké bubny. Na ty se hraje oběma rukama bez paličky. Rytmus nám již docela šel a zpěv taktéž, za což jsme sklidili i pochvalu. Za odměnu nám Dr. Holzer a jeho pomocníci zahráli a zazpívali dvě valašské lidové velmi temperamentní písně.

Zajímavé bylo nástrojové složení – cistra – drnkací nástroj, ovládaný panem Holzerem, dvoje housle – na ty hrály dvě mladé dámy a na buben hrál již zmíněný Pavel Fajt.

V závěru programu se mohl každý účastník vyjádřit, co mu bubnování přineslo.

Všichni se shodli na tom, že se skvěle uvolnili, že jim bylo prima a někteří se dotazovali, kde si mohou nějaký bubínek zakoupit nebo kde si mohou poslechnout vystoupení hudebního seskupení, které jsme v průběhu programu slyšeli.

Musím se přiznat, že jsem se takového bubnování aktivně zúčastnil poprvé a že jsem byl docela nadšen.

Třeba se zase někdy taková příležitost naskytne.

A také bych chtěl poděkovat kolegyni Klárce Kočí, která pro naši dvanáctičlennou skupinu zařídila tzv. akreditaci, jež byla předpokladem pro účast na jednotlivých programech festivalu Prix Bohemia Radio.

J. Příborský

 


Obrázky