Březnové klubové odpoledne

Publikováno 11.03.2018 09:34 Odbočka Kroměříž


Obrázek

 

 

Tentokrát nás přivítala paní Ludmila Fridrichová, která nás nejprve seznámila se změnami zařazení některých kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a nároků přiznání příspěvků na jejich pořízení. Poté také připomněla naplánované akce na měsíc březen a připravované akce v měsíci dubnu. Ve středu 14. března nás čeká druhé setkání s Braillovým bodovým písmem a 21. března bowlingový turnaj s našimi kolegy z Oblastní odbočky v Uherském Hradišti ve sportcentru Paráda v Kroměříži. 

Na žádost některých členů pan Kurek povyprávěl o účasti, průběhu a zážitcích z rekondičně-relaxačního pobytu v ekocentru Veronica v Hostětíně a další spolupráci a akcích, které se připravují.

Na závěr nám paní Fridrichová představila akce připravované na měsíc květen, které proběhnou v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, o kterých Vás budeme včas informovat.  


Obrázky