Braille 2023 Kyjov

Publikováno 09.01.2024 19:56 Odbočka Kyjov


Obrázek

Soutěž je určena pro nevidomé od narození, absolventy ZŠ s výukou Braillova písma a později osleplé, kteří se Braillovo písmo učili v pozdějším věku. Ve čtení soutěží každá kategorie samostatně. Dále psaní na Pichtově stroji, který vytláčí jednotlivé hmatné znaky Braillova písma, psaní na Pažské tabulce a klávesnici PC pak obě kategorie společně. Celkem se sešlo 21 soutěžících z celé republiky a soutěž probíhala v 5 kategoriích. Hlavní komisařkou, která připravila vhodné texty a v závěru dohlížela na správné hodnocení výsledků, byla Marie Hauserová, bývalá učitelka brněnské speciální školy pro zrakově postižené. Velkou pomocí byli studenti Zdravotní školy a Gymnázia v Kyjově.
Nejlépe se vedlo Petře Dvorské, ale pochvalu si zaslouření každý soutěžíví jednotlivě znejen za své dovednosti a výsledky v ní, ale také za o, že dokazují potřebnost a praktičnost Braillova písma i době umělé inteligence.


Obrázky

zah?jen zah?jen
Pichtův stroj Pichtův stroj
kl?vesnice PC kl?vesnice PC
pomoc dobrovolníků pomoc dobrovolníků
odměny odměny
rozd?v?n? cen rozd?v?n? cen
dobrovoln?ci dobrovoln?ci