Braille 2016 Kyjov

Publikováno 20.11.2016 15:10 Odbočka Kyjov


Obrázek

Odborným lektorem celé soutěže byla, jako vždy, paní Marie Hauserová, na jejíchž bedrech ležela zodpovědnost za přípravu textů a celkové zhodnocení. K ruce měla naše dobrovolnice.

Účastno bylo celkem 16 soutěžících, převážně to byli absolventi školy pro zrakově postižené v Brně, uživatelé CSS Brno-Chrlice ( u kterých byl zaznamenám velký pokrok ve výkonech) a nejmladším účastníkem a jedním z letošních nováčků byl Daniel Belka.

Mimo nevidomé, soutěžili i naši VIP hosté, kteří ve stejném časovém limitu četli z černotisku a psali na kancelářském stroji, opět stejný text. Jejich výsledky můžete porovnat níže.

Doprovodnou akcí byla ukázka roztodivných, libozvučných hudebních nástrojů, které dílem zhotovil a dílem si obstaral pan Miloš Černý, kyjovský muzikant a bývalý učitel ZUŠ Kyjov. Dle reakcí a  zájmu evidentně tento program zaujal.

výsledky soutěže
čtení
Budzáková Eva z Lanžkrouna s počtem 141 správných znaků za 2 minuty
Čechová Pavla z Kroměříže  130
Brožková Jana z Olomouce 112
VIP host - první 324, druhý 276, třetí 259

psaní na Pichtově stroji
Kratochvílová Irena z Hodonína 229 čistých znaků za 2 minuty
Belka Daniel z Brna 226
Simon Michal z Ostravy 121
VIP host na kancelářském stroji  - první382, druhý 267, třetí 229

psaní na Pražské tabulce - bodá se do kovové tabulky znaky zrcadlově,
používá se místo poznámkového bloku na menší  poznámky, celkem obtížné
Budzáková Eva z Lanškrouna 54
Brožková Jana z Olomouce  41
Moravec Aleš z Brna 30


Obrázky

ředitelka Městské knihovny v Kyjově Mgr. Nichaela Moudrá ředitelka Městské knihovny v Kyjově Mgr. Nichaela Moudrá
Tibor Skalka, nedávný starosta obce Hýsly Tibor Skalka, nedávný starosta obce Hýsly
Mgr. Olga Fronková, vedoucí pracovnice CSS Brno-Chrlice Mgr. Olga Fronková, vedoucí pracovnice CSS Brno-Chrlice
Psaní Braillova písna na Pichtově stroji Psaní Braillova písna na Pichtově stroji
Psaní Braillova písma na Pražské tabulce Psaní Braillova písma na Pražské tabulce
Ceny pro vítěze Ceny pro vítěze
Doprovodná kce - ukázka hudebních nástrojů Doprovodná kce - ukázka hudebních nástrojů
sešli se dvá  učitelé hudby ve výslužbě sešli se dvá učitelé hudby ve výslužbě
předávání ceny pro nejmladšího účastníka soutěže, Daniel Belka předávání ceny pro nejmladšího účastníka soutěže, Daniel Belka
předávání ceny pro členku oblastní odbočky v Kyjově, Irena Kratochvílová předávání ceny pro členku oblastní odbočky v Kyjově, Irena Kratochvílová