Bílá pastelka v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně

Publikováno 26.10.2023 13:29 Odbočka Zlín


Obrázek

V rámci sbírky Bílá pastelka jsme měli možnost využít prostorů Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně k prodeji bílých pastelek a také k prezentaci naší organizace. Návštěvníci i zaměstnanci si při koupi bílé pastelky mohli vyzkoušet speciální brýle simulující zrakové vady,  pomůcky pro osoby se zrakovým postižením – ozvučený tlakoměr, teploměr, měřící pásmo, prohlédnout si speciální hmatové knížky a kalendáře a podívat se, jak se čte a píše v Braillově písmu.

Děkujeme všem zaměstnancům Krajské knihovny Františka Bartoše za spolupráci a těšíme se na příště!


Obrázky

Předsedkyně Marta Zemanová a vedoucí odbočky Pavla Andrýsková chystají prezentaci Předsedkyně Marta Zemanová a vedoucí odbočky Pavla Andrýsková chystají prezentaci
Pavla Andrýsková předvádí pomůcky zaměstnankyním knihovny Pavla Andrýsková předvádí pomůcky zaměstnankyním knihovny