Bílá pastelka - poděkování:

Publikováno 22.12.2016 11:17 Odbočka Zlín


Obrázek

 

Dvojice děvčat ze ZŠ Trávníky - Karolína Andrýsková a Sabina Hoferková se spolu s paní učitelkou PaeDr. Hanou Vyoralovou zúčastnila slavnostního poděkování nejlepším dvojicím v rámci sbírky Bílá pastelka. 

Děvčatům se za pomoci paní učitelky podařilo mezi spolužáky, jejich rodičmi i dalšími učiteli prodat tolik pastelek, že nejenže skončila na prvním místě z celého Zlínského kraje, ale také jako celkově druhá nejlepší dvojice z celé republiky!

Toto poděkování nejlepším proběhlo v Praze v rezidenci pražské primátorky. Nejlepší dvojice získaly věcné dárky od partnera sbírky společnosti Seznam.cz, které předávala paní Kamila Vojtěchová společně s výkonnou ředitelkou SONS ČR paní Ing. Věrou Hrádeckou. Ceny pro dvojice na prvních třech místech pak předávala paní Eva Kislingerová, náměstkyně pražské primátorky.

Před předáním odměn promluvil o historii a významu sbírky viceprezident SONS ČR, z. s., pan PhDr. Rudolf Volejník. Partnerem sbírky Bílá pastelka je také Lions Club International – District 122. Jeho zástupce pan Vojtěch Trapl se zmínil o pomoci Lions Clubu zrakově postiženým a účasti na sbírce.

Na závěr vystoupil Vokál klub s několika písněmi.

Po skončení akce se děvčata i s paní učitelkou vydala na komentovanou prohlídku budovy Úřadu vlády České republiky - Strakovy akademie.

Jejich dojmy z celého výletu, stejně jako článek od paní učitelky a zmínku o celé události z Otrokovických novin si můžete přečíst níže.

 

Článek od paní učitelky PaeDr. Hany Vyoralové:

Bílá pastelka aneb učíme se pomáhat

Letos v říjnu se naši žáci s rodiči zúčastnili již podruhé dobročinné sbírky Bílá pastelka. Koupí bílé pastelky jakožto symbolu slepecké hole podpořili nevidomé a slabozraké v České republice u příležitosti Mezinárodního dne chůze s bílou holí.

Výtěžek se používá na výukové programy pro zrakově postižené, aby mohli žít samostatný a nezávislý život. Organizace a prodeje se za pomoci Hany Vyoralové ujaly žákyně sedmého ročníku Karolína Andrýsková a Sabina Hoferková. Měli jsme velkou radost ze zprávy, že se v naší pokladničce ocitlo nejvíce peněz z Otrokovic. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme se začátkem listopadu dozvěděli, že naše pokladnička vyhrála ve Zlínském kraji! S pozvánkou na slavnostní celonárodní ocenění do Prahy přišla i zpráva, že jsme se umístili na druhém místě v České republice.

Vysněný výlet za oceněním se konal 11. listopadu 2016. V Rezidenci primátora hlavního města Prahy převzala děvčata ocenění z rukou náměstkyně primátorky, byla pozvána na slavnostní raut a prohlídku Strakovy akademie, kde v současné době sídlí Úřad vlády ČR.

Děkujeme všem žákům i rodičům, kteří přispěli do této sbírky. Vážíme si našeho společného úsilí učit děti pomáhat těm, kteří to potřebují více než my.

PaedDr. Hana Vyoralová

(odkaz na článek zde)

 

Dojmy děvčat z výletu do Prahy:

Tato Praha byla jedním z nejlepších zážitků, protože jsme (Kája a Sabča) byly v rezidenci primátora a na úřadu vlády ve Strakově akademii. Cesta vlakem nám ubíhala docela pomalu, ale nejpozitivnější na tom bylo to, že jsme nemusely do školy. V Rezidenci primátora hlavního města Prahy, kde se konalo slavnostní poděkování nám nejlepším pastelkářům, jsme byly velmi nervózní. Po ocenění z nás nervozita spadla a užily jsme si jízdu historickým výtahem, vybalování dárečků i dobroty na rautu. Ve Strakově akademii jsme se na prohlídce dozvěděly různé zajímavosti, např. byla pro 70 studentů, chodilo tam však jen 50 studentů a dnes tam na úřadu vlády pracuje 500 lidí na rozloze 4 000 m2. Zasedací síň vlády, kterou známe z televize, byla ještě asi před 60 lety kaplí. Výlet za oceněním do Prahy se nám moc líbil a doufáme, že tam pojedeme i další rok.

Karolína Andrýsková, Sabina Hoferková, žákyně VII. B

 

O úspěchu dvojice napsaly i Otrokovické noviny:

pastelka noviny


Obrázky

PaeDr. Hana Vyoralová, Karolína Andrýsková a Sabina Hoferková PaeDr. Hana Vyoralová, Karolína Andrýsková a Sabina Hoferková
Náměstkyně pražské primátorky Eva Kislingerová a Mgr. Luboš Zajíc Náměstkyně pražské primátorky Eva Kislingerová a Mgr. Luboš Zajíc
Víceprezident SONS ČR PhDr. Rudolf Volejník Víceprezident SONS ČR PhDr. Rudolf Volejník
Paní náměstkyně předává děvčatům ceny Paní náměstkyně předává děvčatům ceny
Děvčata a ceny Děvčata a ceny
Z prohlídky Úřadu vlády ČR Z prohlídky Úřadu vlády ČR
Z prohlídky Úřadu vlády ČR Z prohlídky Úřadu vlády ČR