Bílá pastelka opět v ulicích

Publikováno 30.09.2018 15:22 Odbočka Pelhřimov


Začíná: 17.10.2018
Končí: 17.10.2018
Kde:

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazilo kolem 2 900 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 30,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a záložku s kalendářem na rok 2019.

 

Každý, kdo si koupil pastelku, podpořil zejména tyto projekty SONS ČR, z. s., Tyfloservisu, o.p.s. a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů; odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání); volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další).

 

Rozhlasový spot pro kampaň Bílá pastelka 2018 namluvil herec Martin Dejdar.

 

SONS ČR, z. s. tímto děkuje všem partnerům Bílé pastelky, jimiž jsou: Seznam.cz, Frekvence 1, Rádio Bonton, Česká spořitelna, a.s., DHL Express (Czech Republic) s.r.o., KARTON SERVIS s.r.o., Loomis Czech Republic a.s., MORAVIAPRESS s.r.o. a další. Velké poděkování patří Lions Clubu, District 122, Česká a Slovenská republika, který nám daroval 170 000 ks bílých pastelek.

 

„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

 

V roce 2017 činil výtěžek sbírky 2.760.152,- Kč.

 

Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, Ing. Radek Šváb, koordinátor sbírky, tel.: 221 462 453, 778 768 390, e-mail: svab@sons.cz, www.sons.cz www.bilapastelka.cz www.facebook.com/bilapastelka


Video


videospot