Bílá pastelka

Publikováno 19.09.2018 14:10 Odbočka Semily


Obrázek

Ve středu 17. října 2018 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 19. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z.s.) ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 900 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 30,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku
a záložku s kalendářem na rok 2019.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, z. s., Tyfloservisu, o.p.s. a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů; odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích
a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce
s počítačem, masérský kurs a další povolání); volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých
v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace
a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další).

Rozhlasový spot pro kampaň Bílá pastelka 2018 namluvil herec Martin Dejdar.

SONS ČR, z. s. tímto děkuje všem partnerům Bílé pastelky, jimiž jsou: Seznam.cz, Frekvence 1, Rádio Bonton, Česká spořitelna, a.s.,
DHL Express (Czech Republic) s.r.o., KARTON SERVIS s.r.o.,
Loomis Czech Republic a.s., MORAVIAPRESS s.r.o. a další. Velké poděkování patří Lions Clubu, District 122, Česká a Slovenská republika, který nám daroval 170 000 ks bílých pastelek.

„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených
i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

V roce 2017 činil výtěžek sbírky 2.760.152,- Kč.