Bílá pastelka 2023 a její výsledek

Publikováno 02.11.2015 10:38 Odbočka Blansko


Obrázek

Rádi bychom poděkovali dobrovolníkům z řad studentů
Střední zdravotnické školy v Blansku, studentů ze Střední
pedagogické školy v Boskovicích, našim členům a
příznivcům, kteří se letos zapojili do veřejné sbírky Bílá
pastelka 2023.
Tito všichni si zaslouží náš obdiv a velký dík: Sedláková
Jarmila, Dvořák Martin, Musilová Dana, Stloukal Josef, Kolář
Michal, Kočková Jana, ing. Šmerdová Lenka, Škvařilová Eva,
Mgr. Popelková Zdenka, Mgr. Martina Mrázková, Bc. Kateřina
Kubínová, Pospíšilová Jiřina, Vašíčková Eliška, Peterková
Věra, Dvořáčková Mária, Růžičková Marie, Bumbová Jana,
Hádlerová Helena, Šticová Miriam.
Podařilo se v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat
nevidomým a slabozrakým lidem sesbírat 116 643,- Kč.
Děkujeme všem za pomoc a odvahu předstoupit před
zdravou populaci a žádat je o finanční příspěvek.


Obrázky