Bílá pastelka 2022 a její výsledek

Publikováno 16.10.2022 16:42 Odbočka Blansko


Obrázek

Rádi bychom poděkovali dobrovolníkům z řad studentů Střední zdravotnické školy v Blansku, studentů ze Střední pedagogické školy v Boskovicích,  našim členům a příznivcům, kteří se letos zapojili do veřejné sbírky Bílá pastelka 2022.

Tito všichni si zaslouží náš obdiv a velký dík: Sedláková Jarmila, Dvořák Martin, Musilová Dana, Machačová Marie, Stloukal Josef, Kolář Michal, Škvařilová Eva, Mgr. Popelková Zdenka, Pospíšilová Jiřina, Vašíčková Eliška, Peterková Věra, Růžičková Marie, Bumbová Jana, Peterková Marie, Hádlerová Helena, Šticová Miriam, Musilová Pavla, Slezáček Karel.

 

Podařilo se v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem sesbírat 100.184,- Kč.

 

Děkujeme všem za pomoc a odvahu předstoupit před zdravou populaci a žádat je o finanční příspěvek.


Obrázky