Bílá pastelka 2019 - 16. 10. 2019

Publikováno 16.10.2019 09:24 Odbočka Blansko


Obrázek

U příležitosti Mezinárodního dne Bílé hole se ve středu 16. října 2019 uskutečnil 20. ročník veřejné sbírky. A kde jsme prodávali? Naše odbočka uskutečnila prodej v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Velkých Opatovicích, Černé Hoře, Kunštátu, Lomnici, Rájci-Jestřebí, Němčicích, Sloupu, Adamově a Jedovnicích. Občané zakoupením originální bílé pastelky podpořili speciální služby pro nevidomé a slabozraké včetně činností a aktivit organizovaných naší oblastní odbočkou. Rádi bychom tímto poděkovali všem dobrovolníkům z řad studentů, příznivců i našich členů, kteří nám pomáhali s prodejem ve svém volném čase a pomohli nám tak k pěknému výsledku. V našem regionu se vybralo přes 100.000,- Kč. Chválíme studentky a studenty ze Střední pedagogické školy v Boskovicích a ze Střední zdravotnické školy v Blansku. Sbírka by se také neobešla bez pomoci našich členů a dobrovolníků. Všem moc děkujeme!!!


Obrázky