Bílá pastelka 2018

Publikováno 15.09.2018 15:00 Odbočka Nový Jičín


Dne: 17.10.2018 08:00
Kde: Nový Jičín a Kopřivnice

Logo veřejné sbírky SONS ČR, z. s. Bílá pastelka.Stejně jako v předchozích letech se v Novém Jičíně uskuteční ve středu 17. října veřejná sbírka Bílá pastelka s cílem zajistit finanční prostředky na pomoc lidem s poškozením zraku. Do ulic opět vyjdou dobrovolníci z řad studentů z Mendelovy střední zdravotní školy, novojičínského gymnázia a nově jsme s žádostí o pomoc oslovili skauty ze střediska Dvojka. V Kopřivnici nám pak budou i letos nápomocní skauti z kopřivnického Vanajvanu. Dvojice či trojice v bílých tričkách s logem bílé pastelky vybavené zapečetěnou kasičkou budete potkávat v dopoledních i odpoledních hodinách. Za příspěvek 30,- Kč nabídnou dárcům symbolickou Propagační baner Bílé pastelky s DMS.bílou pastelku nebo další upomínkové předměty s logem sbírky.

Sbírka probíhá celorepublikově a jejím účelem je jednak získat prostředky na financování služeb poskytovaných SONS ČR, z. s., Tyfloservisem a TyfloCentry, jejími dceřinými společnostmi, těžce zrakově postiženým spoluobčanům, tak seznamovat veřejnost s potřebami a problémy této skupiny osob i s problematikou zrakového postižení obecně. Proto jsou v den konání sbírky na mnoha náměstích v České republice umísťovány propagační a informační stánky, ve kterých si zájemci mohou vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, organizují se hudební vystoupení a další doprovodný program. Výtěžek je věnován na místní i celorepublikové projekty integrující nevidomé a slabozraké v následujících oblastech:

  • zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v oblasti odborného sociálního poradenství, průvodcovských a předčitatelských služeb, rozšíření spektra kompenzačních pomůcek
  • na volnočasové, kulturní, sportovní a rekreační aktivity osob s těžkým zrakovým postižením
  • kurzy Tyfloservisu v oblasti výuky sebeobsluhy, samostatného pohybu a orientace s bílou holí, nácvik (sociální rehabilitace)
  • provoz Navigačního centra pro těžce zrakově postižené s ohledem na zvýšení bezpečností takto postižených osob v oblasti samostatného pobytu a orientace
  • podpora střediska výcviku vodicích psů při SONS ČR, z. s.
  • podpora vydávání speciálních tiskovin a časopisů pro zrakově postižené redakce Zora
  • realizace programů odstraňování bariérových prvků prostřednictvím aktivní vzájemné informovanosti, ve stavebnictví, dopravě, informačních systémech a jinde.
  • na výukové programy zaměřené na zvládnutí speciálního softwaru, umožňujícího osobám s těžkým zrakovým postižením ovládání výpočetní techniky, na zpřístupňování webových stránek uživatelům s těžkým zrakovým postižením aj.
  • digitalizace knih a dalších textů do podoby přístupné zrakově postiženým (Digitální knihovna)

Jako vloni nás můžete v tento den potkat osobně ve stánku umístěném pod náměstím směrem na autobusové nádraží.

Vás Martin, Hanka a Petr