Bílá pastelka 2015

Publikováno 22.02.2016 15:07 Králová Taťána


Bílá pastelka 2015

Ve středu 14. října 2015 proběhl u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 16. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je SONS ČR ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Každý, kdo si koupí pastelku, přispívá na projekty SONS ČR, Tyfloservisu, o. p. s., a krajských TyfloCenter. Výtěžek sbírky podporuje zejména výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání), volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro zrakově postižené, převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se používá na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma aj).

V Praze vyvrcholil program veřejné sbírky Koncertem pro Bílou pastelku, jehož partnerem bylo hlavní město Praha.

Během 16. ročníku sbírky vybraly dvojice dobrovolníků v ulicích našich měst a obcí částku 1 731 350 korun.

U příležitosti Dne nevidomých pořádala SONS ČR akci Poděkování nejlepším. V pátek 13. listopadu byly v pražské primátorské rezidenci opět oceněny vítězné dvojice soutěže dobrovolníků. Hosty malé slavnosti na magistrátu hlavního města byli opět kromě nejlepších prodejců také poskytovatelé služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením a zástupci spolupracujících institucí.

Nejplnější pokladničku letos odevzdala dvojice Iva Zúchová a Ludmila Zúchováze Severočeského kraje. Nejúspěšnější dvojice nasbírala 8 680 korun.

Zlatým hřebem slavnostního dopoledne byla vřelá zdravice představitelů Lions Club, kteří do rukou prezidenta SONS odevzdali šek vypsaný na částku 70 tisíc korun.

 

 


Obrázky