Bílá pastelka 17.10.2018

Publikováno 19.09.2018 11:11 Odbočka Trutnov


Obrázek
Začíná: 17.10.2018 08:00
Končí: 17.10.2018 18:00
Kde: Trutnov

Podpořte nás koupí Bílé pastelky 17.10.2018.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, z. s.,

Tyfloservisu, o.p.s. a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů; odstraňování

dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně

potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci

a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání);

volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných

knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část

prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět

do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova

písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další).

 

Minimální cena pastelky je 30,- Kč.

Sbírkový účet 8888332222/0800.

 

DĚKUJEME VÁM!


Video