Bílá hůl a legislativa


Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)

Bílá hůl a legislativa

Víte jak má vypadat bílá hůl a co na to říkají předpisy?

 

Tuto informaci naleznete 

ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,  

která je platná od 1. 1. 2016 (tyto informace byly již obsaženy i v předchozí vyhlášce č. 30/2001 Sb.)

v paragrafu § 21 je psáno:

 

(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.

 

Z těchto informací vyplývá, kdo z Vás má již poškozený, případně zničený reflexní pruh nebo již tento pruh není reflexní nebo funkční, tak vzhledem k Vaší bezpečnosti a k naplnění litery zákona si jej obnovte nebo doplňte.

Jedna z možností je si pořídit samolepící reflexní pruh v prodejně tyflopomůcek v Praze nebo v Olomouci.

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.