Bílá hůl a legislativa


Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)

Bílá hůl a legislativa

Víte jak má vypadat bílá hůl a co na to říkají předpisy ?

Tuto informaci naleznete ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, platná od 1. 1. 2016 (tyto informace obsaženy i v předchozí vyhlášce č.30/2001 Sb.), v pargrafu § 21 je psáno:
(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.

Z toho vyplývá, kdo z Vás má již poškozený, případně zničený reflexní pruh nebo již tento pruh není reflexní, tak vzhledem k bezpečnosti a k liteře zákona si jej obnovte (jedna z možností je si pořídit samolepící reflexní pruh v prodejně tyflopomůcek v Praze nebo v Olomouci).


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.