Bílá hůl a legislativa


Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)

Bílá hůl a legislativa

Víte jak má vypadat bílá hůl a co na to říkají předpisy ?

 

Tuto informaci naleznete ve říkaá

vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

platná od 1.1.2016 (tyto informace obsaženy i v předchozí vyhlášc č.30/2001Sb.)

v pargrafu § 21 je psáno:
(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.

Z toho vyplývá, kdo z Vás má již poškozený, případně zničený reflexní pruh nebo již tento pruh není reflexní, tak vzheldm k bezpečnosti a k liteře zákona si jej obnovte (jedna z možností je si pořídit samolepící reflexní pruh v prodejně tyflopomůcek v Praze nebo v Olomouci).

 

 

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. 2016