Beseda v Synthonu - 20. 2. 2018

Publikováno 20.02.2018 11:17 Odbočka Blansko


Obrázek

20. února jsme na pozvání zaměstnanců navštívili firmu Synthon v Blansku. Pět členů naší okresní
odbočky SONS Blansko obeznámilo zaměstnance firmy s tím, jaké to je žít s handicapem zrakového
postižení.
Nejprve Majka všechny účastníky této besedy seznámila s činností naší odbočky, povyprávěla o
našich aktivitách, o tom jak jsou pro nás důležití i dobrovolní pomocníci, bez kterých bychom ten
život měli přece jen hodně složitý. Bez Jarmily, která nám všem pomohla při zvládnutí cesty do firmy
a doprovázela Jirku, by to určitě nešlo.
Pak Helenka ukázala několik praktických pomůcek, které nám usnadňují život a předvedla chůzi s
bílou holí. Zaměstnanci viděli práci s colortestem, mluvíkem, s ozvučenými hodinkami a ukázku práce
digitální čtečky.
Jirka posluchače seznámil se speciálně ozvučenými počítači, díky kterým může i nevidomý člověk
číst časopisy a knihy a získávat informace z Internetu.
Zdenka ukázala práci s dotykovým mobilem iPhone, který pomocí ozvučovacího programu lze také
bez zraku ovládat pomocí jednoduchých gest. Předvedla i pár praktických ukázek některých aplikací.
Nakonec se předvedly i Teyla a Charlota a ukázaly, všem jak se pracuje s vodicími psy.
Díky této besedě se zaměstnanci Synthonu dověděli, jak můžou nám nevidomým pomoci, jak fungují
různé kompenzační pomůcky a jak jsou pro nás důležití i naši psí pomocníci.
Zapsali manželé Zdenka a Jiří Stejskalovi.


Obrázky