Beseda v MŠ Velké Opatovice - 16. 4. 2018

Publikováno 16.04.2018 18:47 Odbočka Blansko


Obrázek

V měsíci březnu a dubnu měly naše nevidomé členky a jejich průvodkyně plno práce. Byly požádány o besedy na školách, na kterých děti seznámily se životem nevidomých, ukázaly jim své pomůcky a děti si vyzkoušely chůzi s holí a klapkami na očích. Největší zájem ovšem byl o vodicí psy a jejich dovednosti.

Paní učitelky děkovaly za návštěvu, zajímavé setkání a besedu, kterou děti se zájmem vyslechly. Poděkování patří našim nevidomým členkám paní Hádlerové a Stejskalové a jejich průvodkyním paní Rekové a Sedlákové.

Obrázky