Beseda v MŠ Skalice nad Svitavou - 9. 3. 2018

Publikováno 09.03.2018 18:44 Odbočka Blansko


Obrázek

V měsíci březnu a dubnu měly naše nevidomé členky a jejich průvodkyně plno práce. Byly požádány o besedy na školách, na kterých děti seznámily se životem nevidomých, ukázali jim jejich pomůcky a děti si vyzkoušeli chůzi s holí a klapkami na očích. Největší zájem ovšem byl o vodící psy a jejich dovednosti.

Paní učitelky děkovaly za návštěvu, zajímavé setkání a besedu, kterou děti se zájmem vyslechly. Poděkování patří našim nevidomým členkám paní Hádlerové a Stejskalové a jejich průvodkyním paní Rekové a Sedlákové.


Obrázky