Beseda v MŠ Rájec-Jestřebí - 21. 6. 2019

Publikováno 21.06.2019 19:14 Odbočka Blansko


Obrázek

V pátek 17. 7. jsme se opět sešli na besedě v MŠ Rájci-Jestřebí. Helenka se Charlottou a já jako doprovod. Děti byly velmi ukázněné, zvídavé, měly všetečné dotazy, ale nejvíce měla jako vždy úspěch Charlotta. Paní učitelky i s dětmi byly s problematikou nevidomých seznámeny již předem a na besedě to bylo znát.

Sedláková Jarmila


Obrázky