Beseda s komentátory z Českého rozhlasu Brno

Publikováno 21.11.2017 11:55 Odbočka Blansko


Obrázek

Beseda s komentátory Českého rozhlasu Brno 21. 11. 2017

Pro naše členy jsme připravili besedu s komentátory, které většina znala z rozhlasových přenosů Českého rozhlasu Brno. Všichni se těšili na zákulisní zajímavosti z připravovaných pořadů.

Beseda začala netradičně tím, že nás komentátoři obeznámili s problémy, které je potkávali. Některé humorné příběhy vyvolávaly v publiku salvy smíchu. Dále jsme se dozvěděli zajímavosti o pořadech Trefa nebo Toulky českou minulostí. Ke zpestření besedy přispěly i různé pomůcky, pomocí nichž se v rádiu vyrábějí rozmanité zvuky. Kdo správně určil zvuk, byl odměněn cédéčkem. Dostali jsme i propagační materiály a drobné suvenýry. Na závěr jsme oba hosty odměnili potleskem a popřáli jim hodně zdraví a zdaru v jejich práci.

Děkujeme komentátorům Českého rozhlasu Brno, panu Jaromírovi Ostrému a panu Jiřímu Kokmotosovi.

Zapsala: Jaroslava Zezulová


Obrázky