Beseda s Jiřím Reichelem

Publikováno 28.02.2022 19:07 Odbočka Kyjov


Obrázek
Začíná: 07.03.2022 14:00
Končí: 07.03.2022 16:00
Kde: prostory oblastní odbočky Kyjov, Městská knihovna

Srdečně zveme na besedu ke 105. 105. výročí založení redakce časopisu Zora. Hostem budem jeho dlouholetý šéfredaktor, dnes už ve výslužbě - PhDr. Jiří Reichel.
Časopis je vydáván naší organizací ve velmi přístupné formě a obsah je přizpůsoben jednak komunitě osob se zrakovým postižením ale také dalším komunitám. Časopis je vhodný pro četbu i poslech, jelikož je vydáván pro vidomé ve zvětšeném černotisku, ve formátech MP3, txt a také je dostupný na internetovém rozhraní redakce. Pro skupinu osob s těžkou zrakovou vadou je pak dostupný také v Braillově bodovém písmu.