Beseda s Antonínem Petlachem 14. 11. 2017

Publikováno 14.11.2017 11:38 Odbočka Blansko


Obrázek

Beseda s Ing. Antonínem Petlachem o vodních dílech

(14. 11. 2017)

 

Vzpomínáte na exkurzi v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně? Elektrárnu s největší reverzní vodní turbínou v Evropě a s největším spádem v České republice (510,7 m)?

Určitě ano. Byl to nezapomenutelný zážitek. Až o rok později jsme zjistili, že ten geniální mozek, který ji vyprojektoval, žije s námi v Blansku. Panu Ing. Petlachovi je už přes 80 let. Je ale stále plný energie a zájmu o lidi kolem sebe. Nebylo těžké ho přemluvit, aby nás navštívil na našem klubovém setkání. Skromně hovořil o své úžasné profesní kariéře:

  • o náhodných setkáních s lidmi, kteří ho profesně směrovali,
  • o zemích, ve kterých stojí jím navržené elektrárny,
  • o dobrodružných cestách, které díky nim uskutečnil,
  • o své sokolské a plavecké minulosti,
  • i o své hudební současnosti.

Naše setkání jsme zakončili neformálním vzpomínáním na společné známé u kávy a čaje. Děkujeme za příjemné chvíle a přejeme hodně elánu a optimismu do dalších let.


Obrázky