Beseda o Braillově bodopisu

Publikováno 05.11.2018 08:55 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Dále se seznámili také s pomůckami pro zápis bodového písma, jako jsou Pražská tabulka, Pichtův psací stroj a dymokleště a nejrůznějšími pomůckami pro procvičování bodového písma. Měli možnost porovnat si časopis ve zvětšeném černotisku a v bodovém písmu, prohlédnout si stolní a nástěnné kalendáře i to, jak vypadá celá kniha v Braillově bodovém písmu. Závěrem přednášky jsme zodpověděli také několik dotazů týkajících se bodového písma a zvládání běžných situací nevidomými, jako je kontrola bankovek při placení či oběd v restauraci.

Pro účastníky přednášky byl zajištěn přepis mluveného slova a tlumočení do znakového jazyka. Toto první společné setkání bylo i pro nás zajímavým a poučným zážitkem a všem děkujeme za příjemně prožité chvíle.

Těšíme se na shledanou při dalších společných akcích.


Obrázky