Beseda na dětském táboře

Publikováno 12.07.2019 13:06 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

I letos jsme vyjeli besedovat s dětmi na letní tábor. Tentokrát do Stvolínek, ale ne mezi stany, protože by nám chyběla eletřina na provoz simulované zvukové střelby. Zázemí na zahradě u obecního úřadu nám připravila paní starostka Ing. Pavlína Ištoková, které tímto moc děkujeme. Představili jsme činnost odbočky, ukázali nějaké kompenzační pomůcky, předvedli práci vodicích psů a nakonec si přítomní všechno vyzkoušeli v klapkách. Největší zájem byl opět o zvukovou střelbu a o vlastoruční napsání svého jména na pichtově psacím stroji. Děti byly vnímavé a jejich dotazy byly věcné. Společné tři hodiny rychle utekly. 


Obrázky