Beseda „Exekuce a finanční gramotnost“

Publikováno 17.04.2023 13:51 Odbočka Olomouc


Obrázek

Exekutorská komora České republiky (EKČR) prostřednictvím své tiskové mluvčí Mgr. Evy Rajlichové nabídla SONS ČR, z. s. možnost celostátně zdarma uspořádat pro zrakově postižené uživatele přednášku na téma „Exekuce a finanční gramotnost“. Naše olomoucká odbočka této nabídky velice ráda využila a ve čtvrtek 30. března jsme tedy v odpoledních hodinách v naší klubovně přivítali právničku Mgr. Andreu Šulcovou z Právního oddělení EKČR, odbornici na exekuční právo.

Mgr. Šulcová třinácti posluchačům vysvětlila podstatné pojmy v souvislosti s tzv. „finanční gramotnosti“ a poskytla jim cenné rady a doporučení, díky kterým je možné předcházet závažným finančním potížím. Zejména zdůraznila, že každý problém je snáze řešitelný, pokud se jeho řešení neodkládá – naopak je důležité se vznikajícím problémům věnovat, jakmile se objeví. Následně se již zaměřila na problematiku exekucí v České republice. Zejména objasnila rozdíly mezi různými druhy exekucí, typy řízení, objasnila zavádějící domněnky apod. Uživatelé průběžně pokládali dotazy, na něž jim Mgr. Šulcová ochotně odpovídala. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou problematiku, nebylo pochopitelně během dvou hodin možné říci vše, avšak po skončení oficiální přednášky paní právnička ochotně odpovídala na individuální dotazy těch, kteří ji oslovili. Všichni účastníci byli velice rádi, že si besedu nenechali ujít. Kromě rozšíření svých znalostí prohloubili sociální interakci, opět se spolu mohli setkat, procvičili si prostorovou orientaci a samostatný pohyb
a samozřejmě se dozvěděli více o aktuálním dění na odbočce (jako bývá zvykem na všech našich akcích). Tímto bychom chtěli EKČR a zejména Mgr. Šulcové srdečně poděkovat!

Klára Kočí

 

 

 


Obrázky