Benefiční koncert pěveckého sboru Hlahol

Publikováno 29.05.2024 09:23 Odbočka Tábor


Obrázek

Velikonoce jsou křesťanské, židovské i pohanské svátky jara s duchovním rozměrem. A k jedné z velmi pěkných tradic patří také koncerty v kostelích. Asi dva měsíce před Velikonocemi nás kontaktovala farářka paní hana Smolová a zeptala se, zda nechceme uspořádat benefiční koncert ve prospěch naší odbočky stejně, jako tomu bylo loni před Vánoci. Že prý u nich v kostele bude opět vystupovat pěvecký sbor Hlahol. Slovo dalo slovo a my jsme o dva měsíce později usedli do lavic kostela Československé církve husitské a před námi se objevil nám již dobře známý pěvecký sbor Hlahol, který opět pozval ke spolupráci Ivanku Törökovou. A jako vždy koncert přinesl nejenom nějaké finanční prostředky na naši činnost, ale také nezapomenutelné kulturní zážitky. Tentokráte byl vlivem počasí kostel již o poznání teplejší, a proto jsme si mohli vystoupení zmíněných protagonistů vychutnat naplno. Děkujeme proto všem zúčastněným - farářce paní Smolové, sbormistryni paní Schläferové, sólové zpěvačce Ivaně Törökové a všem členům sboru Hlahol za to, že se podíleli na zmíněném benefičním koncertu, a že svým dílem přispěli ke zdárné realizaci celé akce. Celkem se podařilo vybrat Kč 3.365,-