Benefiční bleší trh - poděkování

Publikováno 01.10.2022 11:42 Odbočka Olomouc


Obrázek

Během měsíců květen až září si mohli zájemci za dobrovolný příspěvek odnést předměty, které nám věnovali dárci z řad farníků či širší veřejnosti.
Výtěžek byl nad očekávání opět rekordní – činí více než 82000 Kč!
Toho bylo dosaženo díky přičinění bratrů kapucínů a celé řady našich dobrovolníků a pomocníků, kteří při fungování Blešího trhu pomáhali.
Obrovsky si jejich nezištné pomoci vážíme a touto cestou upřímně děkujeme!

Pracovníci Oblastní odbočky