BUBNOVÁNÍ

Publikováno 24.06.2019 14:37 Odbočka Vrchlabi


Obrázek

Díky velkorysosti vedení ZŠ Nám. Míru - panu Mgr. Petru Jindřichovi, můžeme stále nabízet náš projekt - Bubnování na odbočce. Projekt je zaměřen na rozvíjení muzikálnosti, podporu setkávání, společných zážitků, souznění, poznávání a porozumění...

Setkáváme se většinou první úterý v měsící. Hodinu bubnování vede školená lektorka Mgr. Jitka Jindřichová. Stále se zlepšujeme, objevujeme další a další možnosti, jsme hravější, začínáme krásně zpívat.

Moc si přejeme, abychom bubnování mohli posunout o "level" výše, zařadit ho do častějších aktivit... a myslím, že jsme na dobré cestě... to ale nechme ještě chvíli jako překvapení.

Bubnování je zde i pro zájemce z řad veřejnosti, čímž podporujeme setkávání lidí s hendikepem a lidí z intaktní společnosti.

A letos se můžeme těšit i na bubnování "o prázdninách" - máme velkou radost. Naše bubnování navštívilo celkem přes 30 lidí - jak z řad členů, tak z řad veřejnosti.

Součástí těchto hodin je i hra na tibetské mísy, na fujaru, koncovky, nebo perkusní nástroje.

Přijďte i Vy !


Obrázky