BÍLÁ PASTELKA 2015

Publikováno 07.09.2015 19:55 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 14.10.2015 00:01
Končí: 14.10.2015 23:59
Kde: ČR

Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil pocit nejistoty a strachu při pohybu
poslepu, když třeba na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře „na slepou bábu“. Žijí však
mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti
všedního dne se bez zraku zvládají mnohem hůře a vyžadují kromě pevné vůle a velkého
soustředění také zvládnutí speciálních dovedností. Nestačí jen vzít bílou hůl a vyrazit ven.
Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu je otázkou několika měsíců intenzivního
tréninku. Tuto i další dovednosti, vedoucí k samostatnosti (např. čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici počítače a nácvik péče o domácnost včetně vaření bez
zrakové kontroly), učí instruktoři Tyfloservisu již 24. rokem. Výuka probíhá často u klienta
v domácím prostředí, bere do úvahy potřeby, možnosti a schopnosti zrakově postiženého
člověka. Častým důvodem návštěvy v Tyfloservisu je také výběr vhodné optické pomůcky,
která umožní opětovné čtení, pokud brýle již nepomáhají.
Dne 14. října proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole celonárodní sbírka
Bílá pastelka. Občané Olomouce, jako i ostatních měst na celém území republiky, budou mít
příležitost koupit si bílou pastelku „umění žít ve tmě“ a podpořit služby pro zrakově
postižené, které bezplatně poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis a Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Regionální střediska obou organizací sídlí
v Olomouci na ulici I. P. Pavlova 69 (budova Jalta). Bezplatné služby jsou dostupné všem,
kteří mají v dospělém věku vážné potíže s viděním.
Sbírka má mnohaletou tradici a dobré jméno. Dobrovolníci v tričkách s logem sbírky nabízí
veřejnosti ke koupi za 20,- Kč bílou pastelku jako symbol života nevidomých. Pořadatele těší,
že sbírka vzbuzuje zájem nejen při náboru dobrovolníků, ale hlavně ochotu a důvěru u dárců a
v jediném dni spouští velikou lavinu solidarity. Každá dvojice bude vybavena zapečetěnou
kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na požádání předloží osvědčení o konání sbírky.

Výtěžek sbírky je každoročně pro tyto neziskové organizace významným zdrojem prostředků.
Podpoří celostátní projekty Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých např. výcvik
vodicích psů a vydávání časopisu pro nevidomé, ale rovněž podpoří služby pro zrakově
postižené v Olomouci a okolí: např. sociálně právní poradenství a volnočasové aktivity.
Organizátoři děkují všem dárcům i dobrovolníkům. Více informací na www.bilapastelka.cz,
www.tyfloservis.cz, www.sons.cz

Zajímavosti ke sbírce Bílá pastelka
- Letos proběhne již 16. ročník celonárodní sbírky.
- Sbírka se koná při příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Bílá pastelka připomíná bílou
hůl, která je nejen symbolem slepoty, ale především symbolem důstojného života
nevidomých. Bílá hůl zvyšuje bezpečnost nevidomých v dopravním provozu a pomáhá
zrakově postiženým s orientací v okolním prostředí.
Bílá pastelka také jako symbol neviditelných linií ve tmě, podél kterých se nevidomí s pomocí bílé hole pohybují.
- Zakoupit si můžete pastelku nejen s bílou, ale také s hezky barevnými tuhami.
- Výtěžek celostátní sbírky na celém území ČR v loňském roce činil téměř 1,8 milionu korun.
- Výtěžek sbírky v Olomouci v loňském roce činil téměř sto tisíc korun.
- Do sbírky se v loňském roce zapojilo celkem přes 2 a půl tisíce dobrovolníků. Letos se při
prodeji v Olomouci zapojí více než 100 dobrovolníků.
Mgr. Michaela Ševčíková.