Autobusový zájezd do Opavy s návštěvou Vlaštoviček

Publikováno 28.08.2019 15:56 Odbočka Přerov


Obrázek
Začíná: 24.09.2019
Končí: 24.09.2019
Kde:

POZVÁNKA
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Oblastní odbočka Přerov
vás zve na celodenní
autobusový zájezd
dne 24. září 2019 (úterý)
do Opavy
Odjezd z Olomouce, stanoviště „M“ u vlakového nádraží v 7:15 hodin. Sraz v 7 hodin. Další nástup v Přerově v 8 hodin. Sraz v 7:45 hodin u hlavního vchodu do HyperAlbertu vedle autobusového nádraží
Program:
- 9:30 – 11:30 hodin - exkurze v chráněné dílně a ubytovacím zařízení pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
- 12:00 – 13:15 hodin – oběd v restauraci minipivovaru Nová sladovna Opava
- 13:30 – cca 15:00 hodin – komentovaná procházka Opavou
- návrat do Přerova cca v 16:30, do Olomouce cca v 17:15 hodin.
Cena zájezdu pro členy 50 Kč, pro nečleny 100 Kč. Oběd a případné další občerstvení si platí každý sám. Držitelé průkazu ZTP/P si zajistí doprovod, včasné vyžádání pomůžeme zajistit.
Přihlašujte se do 13. září 2019 u pracovníků odbočky.
Bližší informace podá: Kamila Hošková, tel.: 775 438 152,
e-mail: hoskova@sons.cz
nebo Jana Doupalová, tel.: 778 735 187,
e-mail: doupalova@sons.cz
Těšíme se na vás!